Sunday, June 22, 2008

I love this song beyond wordsמעליות
דוד טסה ורוני אלטר
מילים: דודו טסה
לחן: דודו טסה
אני אוהב את הלילה איתך
לא זוכר מה זה בלעדיך
אני שומר לך את הדברים הטובים
גם אם הם מעט
מספיקים רק לאחד
אני קוטף לך את כל הפרחים
וגינתי פורחת ללא הרף
אני שומר לך את כל הסודות
שתחזרי אלי בערב
ערב טוב

מעליות,מעליות עולות יורדות ומתרסקות
אבל אני, גבוה מכולם
כלום לא נוגע כלום לא נוגע
רק המבט שלך

מאירה את הבוקר איתך
פותחת בליבך עוד איזו דלת
אתה יפה אלוהים יודע כמה
מתבוננת לעת ערב
ערב טוב
אני חורזת שרשרת מילים
מפחדת לאבד אותה בדרך
אני אלך איתך לאן שתרצה
רק אל תלך רחוק מדי
רחוק מדי משתי עיניי

מעליות,מעליות עולות יורדות ומתרסקות
אבל אני, גבוה מכולם
כלום לא נוגע כלום לא נוגע
רק המבט שלך

בעיניים פקוחות
ברגליים פצועות
אני הולך איתך
כלום לא נוגע
רק המבט שלך

אני אוהב את הלילה איתך
לא זוכר מה זה בלעדיך
אני שומרת את הדברים הטובים
גם אם הם מעט
מספיקים רק לאחד

1 comment:

Cosmo Girl said...

What a beautiful song. Made my day! x